top of page
group.jpg
Sam2.jpg

Head Students

 

Laura2.jpg

Sam Veart

Head Student

Laura Hunt

Head Student

Te Wainu2.jpg
Angel2.jpg
Tui2.jpg

House
Leaders

Sian2.jpg

Te Wainu Wanakore

Brown House Leader

Angel Greener

Eveleigh House Leader

Tui Roach

Hotson House Leader

Sian Hobbs

Kedgley House Leader

Pihopa.jpg

Hostel Leaders

Nique 4.jpg

Nique Te Uira

Hostel Leader 

(Falloon House)

Pihopa2.jpg

Pihopa Waata-Parnell 

Hostel Leader 

(Falloon House)

bottom of page